Kommunikáció és auditálás

Ülés

A posztulátumok és az élő kommunikáció – mivel nem MEST-ből vannak, hanem fölötte állnak annak – változást hozhatnak létre a MEST-ben anélkül, hogy a MEST fennmaradását hoznák létre. Így megvalósulhat az auditálás.

MEST
Anyag (angolul Matter), Energia (angolul Energy), Tér (angolul Space), Idő (angolul Time)
úgy-vanság (angolul as-isness)
Valamit torzítások vagy hazugságok nélkül úgy megtekinteni, ahogy az van, amely pillanatban az eltűnik és megszűnik létezni.

Az auditálás a kommunikációtól működik. A kommunikáció két terminál közötti gondolat- vagy energiacsere.

Ebben az univerzumban a thetán magát hajlamos fizikai dolognak tekinteni. Úgy gondolja, hogy tömegből áll és hogy a fizika, az elektromosság és az elektronika törvényeinek kell engedelmeskednie. Így – ahogy az az elektronikában vagy elektromosságtanban megszokott – úgy gondolja, hogy egy villámhárítóhoz hasonlatos másik terminálra van szüksége ahhoz, hogy kisüsse magát. A preclearnek ezért van szüksége auditorra. Az auditor az a másik terminál, amely felé a preclear – hogy a kisülést érezhesse – az energiáját irányítani tudja. A preclear által elmondottakra az auditor nyugtázása a válasz, az energia-visszaáramlás, így a precleart illetően az energia kicserélődött. Az áramkör bekapcsolódott, létezik a kapcsolat és az képes ellátni a feladatát.

Néhány, ebben a tevékenységben még járatlan auditor akár azt is érezheti, hogy a preclear töltését felveszi, érzi a fájdalmait és a kényelmetlenségeit. Úgy gondolják, hogy érzik ezt az energiát és preclear ezektől meg akar szabadulni. A preclear auditálásának valóban viszont nincs hátrányos hatása, ugyanis fizikai energia cseréje nem jön létre. Az auditálás során igaz, hogy egy preclearből és egy auditorból álló kétpólusú rendszert építesz fel, de a tömeg elégése, amely egy fizikai kísérlet során megtörténne, ebben az esetben nem jön létre.

Ehelyett a preclear úgy-vanozza (angolul as-is-eli) a bankjában található tömeget. Ránéz a bankjára, az auditornak elmondja a látottakat, és a nézés és elmesélés közben a bankjában található energia úgy-vanozódik, azaz széthullik.

Méterre kötött preclear esetében az auditor a méter tónuskarjának mozgásából következtethet a preclear bankjának változására. Ez azt jelzi, hogy változás történik és ez nagyon jó jel. Azt jelzi, hogy a preclear tömeget úgy-vanoz a bankjában. Ez akkor történhet meg, amikor a preclear és az auditor közötti kommunikáció akadálymentes és célratörő, amikor a preclear úgy érzi, hogy a gondolatait anélkül mondhatja el, hogy az auditor vagy bármely általa keltett visszatetsző reakció miatt túl sokat kellene aggódnia.

Ezért fontos az, hogy az Auditorkódex-et az auditor minden alkalommal tiszteletben tartsa, ugyanis az úgy lett megtervezve, hogy a kommunikációt és ezt a látszólagos fizikai kisülést könnyed és hatékony módon tegye lehetővé.

Ezért van az, hogy az auditor, mielőtt tényleg készen áll arra, hogy auditorrá váljon, a kommunikációs ciklust edzőgyakorlatok (azaz a TR-ek) segítségével órákon és órákon végzi. Le kell gyűrnie a rossz szokásait és a társalgási tapasztalatait, hogy másokat meglep, hogy a figyelmüket magára irányíthassa vagy hogy magában bizalmat ébreszthessen. Ezek a rossz szokások preclear energiacseréjét elkerülhetetlenül megakasztanák, a precleart meglepnék és nem érezné biztonságosnak azt, hogy magát megnyissa.

Az auditálásnak természetesen a megfelelő eljárás kiválasztása – azaz valami kisüthetőt találni a preclear bankjában – is a része. Természetesen ez önmagában is egy teljes tanfolyamot igényel. Viszont semmilyen technika nem működik, semmilyen eljárás nem éri el célját, ha mindenekelőtt a kommunikáció nincs jelen.

Vannak auditorok, azok folyamatosan jobb vagy újabb technikákat vagy eljárásokat követelnek, mert a legutóbbi nem működött. Amikor ezt meghallod – főleg az alacsonyabb szinteken – azonnal el kell kezdened gyanakodni, ugyanis amíg a preclear és az auditor között a kommunikációs ciklus és az akadálymentes áramlás fennáll, egy kezdő preclearen szinte bármely eljárással képes vagy eredményeket elérni.

A kommunikációs ciklus maga az a vivőhullám, bármely eljárás működésbe hozásához szükséges. Az a jármű, amellyel bárhova elmehetsz és világot láthatsz. Attól jön létre a tónuskarmozgás, attól tér vissza a szín a preclearbe, attól fog nevetni, sírni és attól fogja jobban érezni magát, hogy a bankjával kapcsolatba lép és elkezd dolgokat úgy-vanozni.

Az auditálás kezdetén az auditornak nem kell órákon át keresgélnie és nincs szüksége kifinomult technikákra ahhoz, hogy valami auditálni valót találjon.

Egy tökéletesen csendben lévő auditor, aki érdeklődve figyeli a precleart, valójában már magában ráveszi a precleart arra, hogy az beszéljen. Ha a preclear azért van ott, hogy a nehézségeit rendbe hozza, azonnal el fog kezdeni hozzá beszélni. Egy auditor, aki csendben ott ül, jegyzetel és a precleart folytatásra bátorítja, amikor az leáll, a preclearjében rengeteg változást és hatalmas haladást érhet el, egy méterre kapcsolt preclearen pedig nagymértékű tónuskarmozgást láthat.

Már eleve az az elképzelés, hogy valaki egyszerűen ott ül, érdeklődve hallgat és az elmondottakat ellenkezés, odavetett vagy félbeszakító megjegyzések, az érdeklődés elvesztése, ásítozás vagy elalvás nélkül nyugtázza, egy kezdő preclear számára mindez annyira szokatlan és akkora jelentőséggel bír, hogy úgy gondolja, hogy egy csodálatos eljárást futtatnak rajta. Az eljárások futtatásának kezdetén valójában anélkül lehet valakit órákon át auditálni, hogy a preclearnek túl sok tennivalót adnánk.

Bank kisülése Egy eljárás vagy technika általában úgy lett megtervezve, hogy egy bizonyos problémát vagy a preclear bankjának egy részét restimulálja, majd az eljárás futtatása során azt kisüsse.

Egy eljárás vagy technika általában úgy lett megtervezve, hogy egy bizonyos problémát vagy a preclear bankjának egy részét restimulálja, majd az eljárás futtatása során azt kisüsse.

Amikor egy preclear viszont először bejön, már mindenféle dolog restimulálódott. Az élete gondoskodott erről. A barátai, a szomszédai, a munkatársai, a főnöke, stb. már annyira restimulálták, hogy a robbanás határára került. Amikor meglátja maga előtt az auditort, valamint felismeri, hogy ő a hibáztatása és ellenkezés nélkül meghallgatja, hagyja beszélni és őt nyugtázza, annyira meg fog könnyebbülni, hogy úgy gondolja, hogy a létező legcsodálatosabb eljáráson auditálják. Ez a kisülés teljes egészében az ülés kommunikációs ciklusán és azon múlik, hogy az auditor nem egy olyan gépies kapcsolatot tart fent, amelyben a preclear úgy érzi, hogy őt nem hallgatják és nem értik meg, hanem figyel arra, hogy a kommunikációs ciklus élő maradjon.

Így még egyszer kihangsúlyozzuk a következő szabályt:

A kommunikációs ciklusnak léteznie kell, mielőtt a technika működhetne.

Nem lehet olyan technikát kifejleszteni, amely a preclear bankjának tartalmát úgy-vanozza, ha az ülésben a kommunikációs ciklus nem működik.

Az auditor és a preclear közötti kommunikáció kinyúlások és visszahúzódások folyamata.

Az auditor a preclear felé egy kérdéssel vagy egy auditáló utasítással nyúl ki. A preclear egy kis időre visszahúzódik és a bankjában választ keres. A válasszal az auditor felé nyúl, és ezt egy darabig fenntartja.

Az auditor kissé visszahúzódik, a preclear által elmondottaknak figyelmet szentelve azokat megérti.

Majd a preclear felé egy nyugtázás-sal nyúl ki, amely hatására az visszahúzódik és megnyugszik, ugyanis elégedetté teszi az, hogy megértették és az adott dolgot kezelték. Ha az auditor nem nyugtáz, akkor előfordulhat, hogy a preclear kétségbeesetten küzd azért, hogy az auditort elérje és magát megértesse.

A kommunikációs ciklus varázsa, annak pontos felépítése és a gyakorlatok, amelyekkel azt tökéletesíteni lehet, R. Hubbard legalapvetőbb felfedezései közé tartoznak, és ez az, amely a Standard Technológiá-t a korábbi gyakorlatoktól és terápiáktól megkülönbözteti.

Elméletileg előfordulhat, hogy ha van egy szellemi vezető, aki az élet és az emberek nehézségeire megtalálta a végső választ, és egy olyan technikával rendelkezik, amely számára működött, akkor a követőin ezzel szeretne segíteni. Ha viszont nem tudja azt elérni, hogy a tanulói kisüljenek és ezekhez a válaszokhoz maguktól eljussanak, akkor nem fog eredményeket elérni.

Az auditálás kommunikációs ciklusa viszont ezt megteszi.

A preclear megtapasztalja, hogy létezik egy második terminál, amely felé kisülhet. Az auditor pedig technikák és eljárások egész seregével rendelkezik, amelyeket egymás után alkalmazva elérheti, hogy a preclear bankja felé folyamatosan kisüljön.

Úgy-van (As-is)

Ahogy azt az axiómák alapján már megérthettük, a preclear rátekint a bankjára és azt darabról darabra úgy-vanozza. A közötte és az auditor közötti élő kommunikáció megerősíti a precleart és a preclear a saját jogán lesz egyre inkább képes arra, hogy a bankjának ködén áthatoljon és az auditor vezetése és irányítása alatt a jó kommunikáció segítségével a ködöt az eljárás során úgy-vanozza. Ez a méteren látható, amikor láthatod, hogy a tónuskar fel és le mozog. A felfelé haladás azt jelzi, hogy egy újabb bankban található tömeg jött elő, a lefelé haladás pedig azt, hogy ez a tömeg úgy-vanozódott és megszűnt. Újra felmegy, és egy újabb tömeg jön elő. Lemegy, mert ez a tömeg is úgy-vanozódott.

Az auditor irányítja az ülést. Biztosítja, hogy a preclearnek mindig legyen egy auditálási utasítása vagy kérdése, amellyel dolgozhat és amely segítségével eredményeket érhet el. Az auditor megfelelően irányítja a precleart, maga előtt tolja őt, de csak annyira, hogy őt lefoglalja, hogy megdolgoztassa és hogy sikereket érhessen el vele. Így rengeteg tónuskarmozgást (TA) fog látni a méteren.

Az auditálási kommunikációs ciklus

Vessünk egy részletes pillantást az auditálási kommunikációs ciklus elemeire. Az ülés során bizonyos vonalak mindig működésben vannak:

 1. A preclear készen áll az utasítás fogadására? (jelenlét)
 2. Az auditor a preclearnek utasítást ad vagy kérdést tesz fel (ok, távolság, hatás)
 3. Az auditor megfigyeli, hogy a preclear megkapta-e az utasítást
 4. A preclear beletekint a válaszért a bankjába (ezegy-létrehozó vonal)
 5. A preclear megválaszolja az auditort (ok, távolság, hatás)
 6. Az auditor nyugtázza a precleart
 7. Az auditor látja, hogy a preclear fogadta a nyugtázást
 8. Az 1. ponttal új ciklus kezdődik

Az ülés legfontosabb kommunikációs vonalai

Az ülésben azt szeretnéd, hogy ezegy-ek történjenek meg. Ez azt jelenti, hogy a preclear tényleg talált egy választ és azt mondja, hogy ez egy … Felfedez dolgokat és ezen felfedezésekben bizonyosságot érez.

Az auditor rakja be a miez-t, ami azt jelenti, hogy ez mi? vagy az mi? jellegű kérdéseket tesz fel, amelyekre a preclear határozott ez egy … válaszokkal felel.

Amikor a fenti sorozatot megtekinted, azt találod, hogy nyolc különböző kommunikációs vonalból áll. Mindegyik kommunikációs vonal ok–távolság–hatás.

Ezek nem egyformán fontosak. Néhányuk rendkívül fontos és nélküle semmilyen auditálás nem jöhet létre. Mások inkább a szokás kedvéért vannak jelen, de azért természetesen azoknak is jelen kell lenniük.

Messze a legfontosabb a:

 1. A preclear vonala a bankjához. Ezt ezegy-létrehozó vonalnak hívjuk (lásd a képen).
Ezegy-létrehozó vonal

A legfontosabb vonal az EZEGY-LÉTREHOZÓ vonal – a preclear és a bank között.

A preclear innen szerzi be az ezegyhez a hozzávalókat – ez hozza létre az ezegyet.

Fontossági sorrendben a következő:

 1. A preclear vonala az auditorhoz, az ezegy vonal (lásd a képen).
Ezegy vonal

A második legfontosabb vonal az EZEGY vonal – a precleartől az auditor felé vezet.

A harmadik legfontosabb vonal:

 1. Az auditor vonala a preclearhez, a miez vonal (lásd a képen).
Miez vonal

A harmadik legfontosabb vonal a MIEZ vonal – az auditortól a a preclear felé vezet.

Ezen keresztül teszi fel a preclearnek a kérdéseket és futtatja az eljárásokat.

Az auditor a preclearnél az ezegyek létrejöttét szeretné elérni. Ez a precleartől jön, aki beletekint a bankjába és benne valami ezegyelhetőt talál. Így az ezegy vonal az, amelynek működését az auditornak folyamatosan biztosítania kell.

Előfordulhat, hogy a preclear egy darabig csendben ül és még így is a helyes dolgot cselekszi. A bankjába tekint. Az auditornak egyszerűen türelmesen várnia kell és nem szabad a precleart félbeszakítani vagy a figyelmét elterelni. A preclear az auditornak hamarosan elmondja azt, hogy mit talált. Ez az ezegy vonal.

A miez vonalon egy új ciklust elindítva teszi fel az auditor a preclearnek az új kérdést vagy adja ki az új utasítást.

Létezik egy meghatározás az ülésben lévő (azaz elkötelezett és jól haladó) preclearre.

Az ülésben meghatározása a következő: a preclear érdeklődik az esete iránt és hajlandó az auditorhoz beszélni. Amikor az éppen szolgáltatott ülésre ez a meghatározás alkalmazható, akkor a preclear természetesen képes lesz úgy-vanozni és felismerései lesznek.

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a hajlandó beszélni az auditorhoz nem minden alkalommal jelenti ugyanazt, mint a beszél az auditorhoz. A legfontosabb az ezegy-létrehozó vonal. Amikor a preclear a bankjába betekint és megpróbál válaszokat keresni, akkor az auditort valószínűleg észre sem veszi. A figyelme máshol jár.

Az auditor hagyja, hogy a preclear ezt tegye, ugyanis nem azért van ott, hogy beszélgessen vagy valami hasonlót csináljon. Az auditálás technikai feladat. Amíg tudatában van annak, hogy a preclear szükség esetén hajlandó beszélni, addig tudja, hogy sínen van.

Ha viszont az auditor azért, hogy preclear beszéljen hozzá, közbevág, akkor az ezegy-létrehozó vonalat vágja el, amely pedig felzaklathatja a precleart vagy komolyan csökkentheti az eljárás hatékonyságát.

Ismétlődő eljárás

Ismétlődő eljárás: egy töltéssel rendelkező kérdés, amelyet újra és újra feltesznek azért, hogy annak kisütése érdekében minden lehetséges választ megszerezzenek. Ennek gyakorlására a repülnek a madarak? kérdést használjuk.

Létezik még egy ismétlődő auditálási ciklusnak nevezett dolog, amely során az auditor folyamatosan ugyanazt a kérdést teszi fel újra és újra. A preclear minden egyes alkalommal új válaszokat talál, mely közben az auditor mindig ugyanazt a fentebb ismertetett 9 lépést alkalmazza.

Originációk kezelése

Természetesen az ülés során még valami előfordulhat, ez pedig az, hogy a preclear egy originációval áll elő. Hirtelen a semmiből egy olyan megállapítást tesz, amelynek az éppen történő dolgokhoz semmi köze sincs.

Origináció

A nő hirtelen valami más, számára fontos dologgal áll elő. Ez az origináció.

Az auditornak természetesen minden egyes originációra a TR 4-ben tanított módon kell válaszolnia. Megbizonyosodik arról, hogy érti a preclear kijelentését, nyugtázza azt és visszatéríti az éppen futó eljáráshoz. Fontos, hogy mindezt alapos megértéssel és határozottsággal (azaz ARK-val) tegye, hogy így általánosságban véve is a bizalom és a kommunikáció továbbra is fennmaradhasson. A jó auditor jele az, hogy a TR–4-et képes jól végezni, anélkül, hogy az eljárást futtatását hagyná elterelődni, ehelyett a precleart könnyedén képes az origináció előtti teendőihez visszaterelni.

Más, az auditálásban megjelenő kisebb ciklusokat is felismerhetsz. Az egyik tényező, amelyet több tapasztalat segítségével sajátíthatsz el, annak felismerése, hogy a preclear mikor fejezte be a válaszadást. Ehhez bizonyos fajta érzékenységet kell kifejlesztened. Különböző preclearek különböző módon jelzik azt, ha végeztek. Néha például láthatod a torkukon, hogy a hangszalagjaikat elernyesztik.

Auditálás és ARK

Mindezeken túl ne felejtsd el, hogy a kommunikáció az ARK-háromszög része. A kommunikáció az affinitástól és a realitástól függ. Fontos, hogy az ülés megkezdése előtt ARK-t építs fel. Neked és a preclearednek egymással kommunikálnotok kell. Egymás jelenlétében jól kell magatokat érezni. Néhány megjegyzés és a preclear, valamint az élete felé mutatott valamekkora őszinte érdeklődés képes az auditor és a preclear között ARK-t építeni, ez pedig rengeteget számít.

Emlékezz, hogy az eljárások futtatásának két fő lépése van:

 1. Az eljárást kapó személlyel kommunikációba kerülsz
 2. Az eljárás segítségével eléred, hogy valamit valóban tegyél érte.

A fenti egyes pont önmagában, amikor a preclearrel kommunikációba kerülsz, kezdetben a preclear számára, aki iránt senki nem érdeklődött még ennyire, hihetetlenül újszerű tapasztalat lehet.

Órákon át áradozhat az ő auditoráról, miközben az auditor a kettes pontig el sem jutott, azaz az eljárás segítségével még csak nem is tett semmit érte. Így nagyon fontos, hogy az ülés előtt a preclearrel ARK-t alakíts ki. Néhány barátságos és megértő megjegyzés általában elég szokott lenni. Ha az ARK felépült, az eljárások általában sokkal simábban és jobban szoktak futni.

Az ülés során az ARK-t azzal tartja fent, hogy tudod, mi történik, valamint hogy a preclear kommunikációját nem szakítod félbe, hanem az határozottan az irányításod alatt tartod. Figyelsz az originációira, valamint megőrzöd a jókedvét és fenntartod a haladását.

Amikor mindezeket képes vagy feltenni, hirtelen fel fogod ismerni, hogy az eljárások sokkal több mindent lesznek képesek a preclearért megtenni.

Ha a preclear felé az ARK-t és ezt a szoros kapcsolatot nem alakítod ki, hanem gépiesen minden áron az eljárást szeretnéd futtatni, akkor azt fogod észrevenni, hogy mindenféle váratlan problémába ütközöl, az auditálás pedig mind a preclear számára, mind a te számodra küzdelmessé válik.

Komm-ciklus adalékok

Komm-ciklus adalékok

A kommunikációs ciklus adalékai a fő eljárás válaszainak keresésében szakítják meg a precleart.

Még ha az ülésben lévő preclearrel a kommunikációt fent is kell tartani, a TR-ek szabályait be kell tartani. kommunikációs ciklushoz semmit nem szabad hozzáadni. Kizárólag a TR-ekben gyakorolt dolgokat szabad alkalmazni.

Az auditornak nagyon fegyelmezettnek kell lennie, ugyanakkor a preclear felé nyugodtnak és természetesnek kell látszódnia.

Következzék néhány – természetesen rossz – példa a kommunikációs adalékokra:

 • A precleart azután, hogy ezt megtette, megkérni arra, hogy mondja el a problémáját
 • Megkérdezni a precleart, hogy tényleg ez-e a válasza
 • Elmondani a preclearnek, hogy a kijelentése nem jelzett a méteren
 • Megkérdőjelezni a preclear válaszait és elgondolkoztatni azon, hogy ő (azaz a preclear) nem-e tesz valamit rosszul vagy mond valami helytelent

A kommunikációs ciklust illetően ezek mind helytelen auditálási gyakorlatot tükröznek.

Az ülésben engedélyezett dolgokat a TR gyakorlatok tartalmazzák:

 • TR 0 (konfrontálás/szembenézés)
 • TR 1 (egy utasítás kiadása)
 • TR 2 (nyugtázás)
 • TR 2½ (félnyugtázás)
 • TR 3 (ismétlődő utasítások kiadása)
 • TR 4 (origináció kezelése)

Egy ülésen csak ezeket szabad használni, bármi más alkalmazása az auditálás eredményességét akadályozhatja.

R. Hubbard már a kezdetekben tett egy megfigyelést. Ezt a következő mondásban fejtette ki: minden auditor túl sokat beszél. Az auditor legeslegelsősorban meghallgat. Csak annyit beszél, hogy a precleart a folytatásra rávehesse. Néhány, a TR-ekben gyengén képzett auditor az ülésbe apróbb társalgási kommunikációs trükköket dob be. Az egyik auditor például nyugtázás során mindig megemelheti a szemöldökét. Egy másik a nyugtázását kérdő hangsúllyal ejtheti ki. Ezek az adalékok durva auditálási hibák, amelyeket az TR-ek edzése során fel kell ismerni és amelyektől meg kell szabadulni.

Korai nyugtázás

Tapasztaltad már azt, hogy vannak, akik azután is tovább beszélnek, hogy a mondanivalójukat megértetted? Vagy előfordult már, hogy mások megharagudtak rád, amikor megpróbáltak valamit elmagyarázni neked?

Ha ez a helyzet, akkor a korai nyugtázás-tól szenvedsz. Ennek olyan hangzása van, mint egy orvosi kezelést igénylő állapotnak, a kommunikáció és az auditálás terén pedig ezt tényleg kezelni is kell.

A gyógymód viszont nem valami újfajta tabletta, szappan vagy fogkrém, noha ez az állapot a kommunikációs ciklust ugyanannyira hátrányosan érintheti, mint ahogy a testszag vagy a szájszag teszi ezt a társas kapcsolatokkal.

A gyógymód a kommunikációs formula TR 0-4-en tanított módon történő alkalmazása.

A korai nyugtázás a következő módon működik: A preclear elkezd magyarázni valamit, és mielőtt befejezné, nyugtázol. Most úgy érzi, hogy az általa elmondottakból semmit sem hallottál, így most hosszasan, sőt akár újra és újra elkezdi még egyszer elmagyarázni. Vagy pedig a preclear elkezd válaszolni, te pedig úgy gondolod, hogy ezen a ponton még egy kicsit noszogatni kell, pedig a helyes dolgot teszi. Ebben az esetben is úgy fogja érezni, hogy nem igazán értik meg, és hosszadalmas fejtegetésbe fog kezdeni. Ezért tűnik úgy, hogy bizonyos auditorok preclearjei folyamatosan beszélnek és beszélnek és ezegy-elnek, de mégsem jutnak el sehova, az ülés végén pedig furcsán érzik magukat.

A korai nyugtázás ARK-törésekhez vezethet és felzaklathatja a precleart, valamint így visszatartásokat lehet elvéteni, ugyanis a preclear teljességében vagy részben nem képes válaszolni.

Az elvétett visszatartásra adott reakció egy olyan erőszakos, veszekedős preclearhez vezethet, aki a helyzettel kapcsolatban ideges és mindent kritizál.

A korai nyugtázást a képzésed részeként ténylegesen gyakorolnod kell, hogy lásd, hogy az hogyan is működik és tudd, hogy mit ne tegyél az ülésben.

A TR-ekhez hasonlóan ülj le a tanulópároddal és tegyél fel neki egy kérdést. Még mielőtt befejezte volna, nyugtázd, majd hagyd, hogy a párod elmondhassa, hogy hogyan érez (bár ezt valószínűleg már korábban is láthatod).

Ezt a kommunikációs bűnt társas kapcsolatokban is megfigyelheted, ez egy másik módszer arra, hogy kísérletezhess vele, megtanuld, hogyan működik és hogy mit nem szabad tenni. Így ha valakit azelőtt nyugtázol, hogy a mondandóját befejezte, láthatod, ahogy felrobban, vagy hosszadalmasan fejtegetése fog, ugyanis meggyőződött arról, hogy ostoba vagy és hogy az általa elmondottakból semmit nem értettél.

Ennek különböző változatai vannak. Lehet, hogy valaki nehézkesen válaszol, és létezik félnyugtázás is (amelyet TR 2½-ként is gyakorlunk). TR 2½-ben olyasmiket mondunk, hogy értem, folytasd, esetleg aha-hoz hasonló egyetértő hangokat adunk ki. A korai nyugtázás-nak nevezett jelenségbe viszont akkor szaladsz bele, amikor a preclear – noha még nem végzett – a nyugtázást teljes megállításnak érzékeli.

Így amikor úgy gondolod, hogy a precleart a válaszai folytatására bátorítod és ő emiatt hirtelen ideges lesz vagy tombolni kezd, akkor tudhatod, hogy az általad elmondottak nem félnyugtázásként mentek át, az ugyanis valami olyasmit jelent, mint követem az általad elmondottakat és kíváncsian hallgatom, hogy mi van még hátra.

Ha viszont ezt ügyetlenül teszed és a preclear ideges lesz vagy tombolni kezd és vég nélkül beszél, akkor tudhatod, hogy a TR-jeid hibásak és hogy félnyugtázás helyett túl korán nyugtázol. Ez az ülést végtelen hosszúra nyújthatja, a preclear számára csekély nyereséget nyújt, sőt a preclear akár zaklatottá is válhat, kritizálhatja az auditort és előfordulhat, hogy a következő ülésre már nem akar eljönni.

(A kritizáló és a következő ülésre eljönni nem akaró preclear az elvétett visszatartás – azaz azon töpreng, hogy valamire rájöttél-e vagy sem – jele is lehet, így ezt komolyan kell venni.)

Így az auditorképzésed részeként a TR-eket és a kommunikációs ciklust gyakorlati szinten kell megértened, továbbá az éppen történtek, valamint az általad vélhetően rosszul végzett és több gyakorlást igénylő dolgok iránti érzékenységed kell kifejleszteni.

Egy hasonló jelenség az is, ha egyáltalán nem nyugtázol, hanem csak egyszerűen ott ülsz, és hagyod, hogy a preclear csak beszéljen és beszéljen.

A preclear ebben az esetben is egyre jobban bepörög, és vég nélkül ezegyelni vagy szabadon asszociálni vagy valami ezekhez hasonló dolgot fog tenni, ugyanis úgy gondolja, hogy neki ez a teendője.

Ez sem igazán előnyös. Azt szeretnéd elérni, az ezegy vonal a helyére kerüljön. A preclear a bankban annak segítségével talál válaszokat, annak segítségével mondja a preclear a bankjában található dolgokra azt, hogy ez egy … Feltűnhet, hogy létezik egy időbeli kapcsolat arra, hogy a preclear meddig tekint a bankjába és meddig tart, hogy a történteket az auditornak elmondhassa. A szavaknál a gondolat sokkal gyorsabb, így még egy gyors pillantás tapasztalataival kapcsolataival is eltarthat egy ideig, amíg a preclear az auditornak azt ezegyeli. Az időbeli kapcsolat viszont létezik.

Az auditornak ki kell fejleszteni azt az érzékét, amely jelzi, hogy a preclearrel mi is történik. Tudnia kell, hogy az mikor tekint a bankjába, ekkor hagynia kell beletekintenie – ugyanis a mindennél fontosabb ezegy-létrehozó vonal ekkor lép működésbe.

Ezután hagynia kell, hogy a preclearje megszakítás nélkül, de szükség esetén félnyugtázásokkal bátorítva beszélhessen róla. Ki kell fejlesztenie azt az érzékenységet, amely segítségével felismeri, hogy a preclear mikor végzett, és a megfelelő nyugtázással készen kell állnia arra, hogy a kommunikációs ciklusát lezárhassa.

Kettős nyugtázás

Abban az esetben, amikor a preclear túl sokat habozik, aki a válaszát kisebb darabokban és szeletekben adja meg, rendkívül óvatosan kell bánnod. Létezik egy dolog, amelyet néha kettős nyugtázás-nak hívnak, amely a korai nyugtázás jelenségének egy különleges változata. Akkor történik, amikor a preclear válaszol, majd az auditor nyugtáz, a preclear befejezi a válaszát, és az auditornak ekkor még egyszer nyugtáznia kell. A nyugtázás rossz időzítése miatt a kommunikációs ciklus darabokra hullott. Ebben az esetben az auditor megkérdezheti: Ez megválaszolta a kérdést? és amikor a preclear azt mondja, hogy Igen, azt hiszem …, folytathatja tovább és adhatja meg a teljes nyugtázást: Köszönöm!

Egy jó és helyes nyugtázás a méteren blowdownt okozhat, amely egy tömeg eltűnését jelzi. A ciklus a preclear számára lezáródott és azzal kapcsolatban jól érzi magát. A megfelelő nyugtázás a számára elősegíti, hogy a reaktív elme darabját teljesen megvizsgáltnak tekintve attól megszabadulhasson és az analitikus tapasztalatai részének tekinthesse.

Így ezen dolgok ismerete és gyakorlati használatuk tökéletesítése jelentős mértékben befolyásolhatja azt, hogy a preclear számára az auditor mennyire tűnik hatékonynak.

A komm-ciklus a vivőhullám

Nincs kapcsolat

A kapcsolat felépülte előtt semmi nem fog történni.

Ez az oka annak, hogy az új preclearek a kommunikációs ciklust önmagában is a fő eljárásnak tekintik, és ez az oka annak, hogy az auditálás sikere érdekében a kommunikációs ciklust önmagában is létfontosságúnak tartjuk. A komm-ciklus és a TR-ek azok a vivőhullámok, amelyeken keresztül az eredmény elérése érdekében az eljárásoknak keresztül kell utazniuk.

Ha a telefonon keresztül szeretnél kommunikálni, akkor meg kell bizonyosodnod arról, hogy a rendszer működik és a kapcsolat felépült, különben nem sok eredményt érsz el. Beszélhetsz a telefonba, de a másik illető téged nem fog hallani, ugyanis nincs vivőhullám.

Nagyjából ugyanerre van szükség a Standard Technológia eljárásainál is. A kapcsolatnak fel kell épülnie (ami ebben az esetben a kommunikációs ciklust és a TR-eket jelenti) ahhoz, hogy a preclearnek az eljárást vagy a technikát továbbítani tudd.

Az Auditorkódex megszegése

A preclearre haragudni

Az Auditorkódex 11. pontjának megszegése az, ha a preclearre megharagszol. Nem segít abban, hogy eredményeket érj el.

A Standard Technológiá-ban létezik egy standard (azaz szabványos) megközelítés, amelyet alkalmaznod kell, és egy alaposan kikutatott és tesztelt szabványos kérdéskészletet kell alkalmaznod. Az ülésben nincs szükséged arra, hogy új és különleges kérdéseket tegyél fel.

Ha ezt teszed, akkor az könnyen leértékeléshez, kiértékeléshez vagy figyelemelterelődéshez vezethet, amelyek megakadályozzák azt, hogy az auditálás segítségével eredményeket érj el és amelyek az Auditorkódex-szel is ellenkeznek.

Ha például kijelentenéd, hogy Összpontosítsunk arra, amit most tenni fogunk!, akkor az kiértékelés lenne, ugyanis ezzel azt állítod, hogy a preclear nem összpontosít eléggé.

Vagy ha kijelentenéd, hogy Nem hiszem, hogy olyan rossz állapotban vagy, mint ahogy azt gondolod, akkor az egy kiértékelés. Vagy ha azt mondanád, hogy Ha elég jó állapotban lennél, akkor egyből megtalálnád, akkor az leértékelés.

Vagy ha azt mondod, hogy Nem biztos, hogy a métert néztem, amikor ezt mondtad, akkor az figyelemelterelés és az Auditorkódex megszegése.

Így az a megfigyelés, hogy minden auditor túl sokat beszél, nagymértékben igaz és figyelmeztetni kell őket arra, hogy az általuk elmondottak megszegik az Auditorkódex-et és a preclearnek nehézséget okoznak.

Az ülés nagykönyv szerinti futtatása és csupán a TR 0-4-en általad tanultak használata segítségével nagyszerű ülést vezethetsz le és tisztán átjuttathatod az eljárást.

A kommunikációs ciklussal kapcsolatban valóban rengeteg dolgot kell meg nem tanulttá tenned. Ez az oka annak, amiért a TR-ek egyszerű gyakorlatai látszólag olyan fárasztóak tudnak lenni. A végén tanulók általában meglepődve fedezik fel mindazokat az adalékokat és társalgási praktikákat, amelyekkel meg kell küzdeniük és amelyeket edzéssel meg kell szüntetniük és meg nem tanulttá kell tenniük.

A TR-ek valójában nagyon egyszerűek, amikor azokat elsajátítod. Csupán az adalékok nélküli kommunikációról szól.

Általuk az egyszerűséget és a közvetlenséget sajátítod el, és a gyakorlatok mögött ennek az igazi ereje található meg.

Ez az erő az, amely segítségével a technológia által nyújtható lehető legtöbb nyereséget megszerezheted, és így biztosíthatod azt, hogy a precleared boldog lesz és még több auditálás megkapása érdekében újra és újra visszatér.

K/F

A K/F eleinte egy felelet megkérdőjelezését vagy egyszerűen kérdést és feleletet jelentett. A K/F (kérdés és felelet) eredetileg arra a hibás gyakorlatra utalt, amely során felteszünk egy kérdést, feleletet kapunk rá, majd az új kérdést a felelettel kapcsolatban tesszük fel, miközben az ülésfegyelem az első kérdés megismétlését igényelné.

A Standard Technológiá-ban ez a kifejezés a következőt jelenti:

… azt jelenti, hogy valaki NEM kapott választ a kérdésére. Ez azt is jelenti, hogy valaki nem hajtatja végre az utasítást, hanem elfogad helyette valami mást. Példa: AUDITOR: "Repülnek a madarak?" PRECLEAR: "Nem szeretem a madarakat." AUDITOR: "Mit nem szeretsz a madarakkal kapcsolatban?" … Ez a K/F-ezés. A helyes válasz a feltett kérdésre adott válasz lenne, a helyes akció pedig, hogy megválaszoltatjuk az eredeti kérdést.

A K/F-ezés az akcióciklus befejezésének elmulasztása a preclearnél. – Az az auditor, aki elkezdi a processzt, aztán egyszerűen csak folytatja, majd a preclear felismerése miatt új ötlete támad, és elkezd foglalkozni a felismeréssel, az eredeti eljárást pedig abbahagyja, az K/F-ezik.

Így ez egyértelműen rossz dolog. Az Auditorkódex-ben ezzel számos pont foglalkozik:

 1. Ígérem, hogy nem engedem, hogy a preclear saját elhatározásából véget vessen az ülésnek, hanem lezárom az elkezdett ciklusokat.
 2. Ígérem, hogy minden nagyobb esetakciót a zárójelenségéig futtatok.
 3. Ígérem, hogy folytatom az eljárást, illetve az auditálási utasítás kiadását a preclearnek, amikor arra az ülés során szükség van.

A K/F-ről és annak létrejöttéről következzék még egy kis információ. Ahogy láthatod, ez nem kizárólag az auditáláshoz kötődik, ez az emberi lények egyik legfőbb gyengesége és betegsége. Tekintsük meg újra a fenti példát:

Auditor: Repülnek a madarak? Preclear: Nem szeretem a madarakat. Auditor: Mit nem szeretsz a madarakban? Preclear: A kutyákat sem szeretem. Auditor: Mi a baj a kutyákkal? Ez a K/F-ezés. A helyes felelet a kérdésre adott válasz, a helyes tevékenység pedig az eredeti kérdés megválaszoltatása lenne.

Az auditornak a preclear kérdésre nem vonatkozó, de az esetével vagy az eljárással kapcsolatos válaszait (mint például a Nem szeretem a madarakat) kezelnie kellene. Az ilyen kijelentéseket originációnak nevezzük. A TR-eken a TR–4 gyakorlása során, azaz az originációk kezelésénél tanulsz meg ezekkel boldogulni.

A TR–4-en négy dolgot fogsz megtanulni:

 1. Megérted a preclear originációját
 2. Ha mégsem, ráveszed, hogy részletesen magyarázza el, hogy így képes legyél megérteni őt.
 3. Kezeled a preclear originációját. Általában elég, ha megérted és nyugtázod őt.
 4. A precleart visszatéríted az éppen végzett eljáráshoz.

Ha bármi mást teszel, akkor a preclear töltései restimulálódva maradnak és az eljárás futtatásával csekély vagy semmilyen eredményt nem fogsz elérni.

Átlépett töltés

A K/F-ezés az akcióciklus befejezésének elmulasztása a preclearnél.

Az az auditor, aki elkezdi a processzt, aztán egyszerűen csak folytatja, majd a preclear felismerése miatt új ötlete támad, és elkezd foglalkozni a felismeréssel, az eredeti eljárást pedig abbahagyja, az K/F-ezik. – ez ROSSZ!

Ha a ciklusaidat nem fejezed be, akkor a preclear töltései restimulálódva maradnak és az eljárás futtatásával csekély vagy semmilyen eredményt nem fogsz elérni.

Ha az eljárást otthagyod és elindulsz kitalálni, hogy miért nem szereti a madarakat, akkor az eredeti kérdést soha nem fogod megválaszoltatni. (Egyébként a madarak repülnek.)

Ha preclear bankját az eredeti kérdéssel már felkavartad, így az első és a legfontosabb feladatod az eljárás befejezése és annak zárójelenségig történő futtatása (Auditorkódex 12. pont).

Ha érintőirányban megindulsz és megpróbálod kitalálni, hogy miért nem szereti a madarakat, akkor ez soha nem fog megtörténni. Az eljárás a következőképpen működik: Az auditálási kérdéssel a preclear bankjában valamit felkavarsz, a preclear beszél róla, te pedig nyugtázod, ami pedig őt valamelyest destimulálni fogja.

A bank kisül

Az eljárás a következőképpen működik: Az auditálási kérdéssel a preclear bankjában valamit felkavarsz, a preclear beszél róla, te pedig nyugtázod, ami pedig őt valamelyest destimulálni fogja.

Az eljárást viszont tovább kell futtatnod és az auditáló kérdést addig kell ismételten feltenned, amíg a preclear bankjában már nem található több válasz és ő a szóban forgó témával kapcsolatban boldognak érzi magát. Az eljárás zárójelenségéig kell eljutnod, különben igazából semmit nem kezelsz és valójában semmit nem futtatsz.

A posztulálás aberrációja

A K/F-et leginkább a posztulálás aberrációja kifejezéssel lehet leírni

Aberráció

Az aberráció alapvetően egy nem egyenes vonalat jelent. Az A pontból indul, majd mindenfelé cikázik és a B pontba soha vagy csak nagyon sokára érkezik meg.

Az aberráció alapvetően egy nem egyenes vonalat jelent. (lásd a szójegyzékben is)

A posztulálás okozó gondolatot jelent, például szándékot, döntést vagy valami ehhez hasonlót.

Így amikor valaki K/F-ezik, akkor elindul egy úton, de hamarosan meggondolja magát és egy másik útvonalat követ. Ennek eredménye a cikázás lesz és az, hogy az illető sehova nem érkezik meg.

Ehelyett egy olyan zűrzavart teremt szorgosan, amelyben mindenféle egymásnak ellentmondó irányok és célok vannak, és amelyben semmit nem ér el.

Ez egy olyan betegség, amelytől a thetán is szenvedhet. Ez egy alacsony szintű állapot, amelyben a thetán nem képes posztulálni, dönteni vagy valamit akarni, és amely őt beteggé teszi.

Ezt a jelenséget némely elmebetegben is megfigyelheted.

Az elmebetegek gonosz célok miatt is lehetnek azok. A gonosz cél viszont nagy teher egy alapvetően jó személy számára. Így az elmebetegek még a gonosz céljaikat sem képesek elérni. Lehet, hogy fel akarnak robbantani egy házat, helyette a kerti csappal a kertet árasztják el. Mint azt láthatod, a gonosz céljaikat nem bírják beteljesíteni, ehelyett ide-oda inognak és a környezete pedig csak néz, hogy mi is történhetett.

A K/F-ezés viszont nem kizárólag az elmebetegek jellemvonása, hanem egy nagyon elterjedt dolog.

Az az illető, aki egy nemszeretem helyzetbe kerül, ebbe nagyon könnyen beleesik. Amikor ellenállással találkozik, túl nehéznek tartva feladja azt, amit akart.

Tegyük fel, hogy orvos akart lenni, de hamarosan felismeri, hogy ez rengeteg munkába és tanulásba kerül, miközben fizetést alig fog kapni. Belenéz az első megtanulandó könyvbe, majd úgy dönt, hogy ez nem az a dolog, amely neki tetszeni fog.

Előfordulhat, hogy a túlterheltség érzésével végzi. Az elméjében eluralkodik a zűrzavar. Így feladja az eredeti, orvossá válási szándékát, majd egyszerűen hátradől és semmit sem csinál, vagy valamely más munkát vállal el és valami teljesen mással fog foglalkozni.

Ez a K/F-ezés. Ha le akarsz menni a zöldségeshez, majd összekészülsz, de felismered, hogy ez egy hideg és szeles nap és meggondolod magad, akkor ez is K/F-ezés.

K/F-művész

K/F-művész

A K/F-művész nem cselekszi meg a fontos dolgokat, és elhiteti másokkal, hogy az élet így működik.

Más nem túl jószándékú emberek is használják ezt a trükköt azért, hogy a céljukat elérjék. Tudják, hogy másokat (például a főnöküket) hogyan vegyék rá K/F-ezéssel arra, amit akarnak.

Tekintsük például Janót és a főnökét:

 • Főnök: Ezt a levelet vidd el a postára!
 • Janó: Fáj a lábam, alig tudok járni.
 • Főnök: Orvos látta már a lábad?
 • Janó: Nem, kell néhány óra, hogy el tudjak hozzá menni.
 • Főnök: Rendben, vedd ki a nap hátralévő részét.

A főnök elmegy az irodából, Janó pedig örömében táncra perdül. Most már láthatólag semmi baj sincs a lábával. Janó nem csak abban az értelemben K/F-művész, hogy a K/F-ezést a saját hasznára tudja fordítani, hanem azokkal a dolgokkal is K/F-ezik, amelyeket általában a saját maga érdekében kellene megtennie. Egyszerűen nem képes elég erőt és elhatározást összegyűjteni ahhoz, hogy a saját lustaság-át legyőzze.

K/F-ezés a testtel

Már maga a puszta gondolat, hogy valaki a fizikai univerzumban tárgyakat mozgasson meg – beleértve a saját testét is – több lehet annál, mint amivel valaki hajlandó szembenézni.

A fizika newtoni törvényei szerint egy tárgy mindaddig mozdulatlan marad, amíg erőt nem fejtenek ki rá.

Így azt találhatod, hogy az emberek a testükkel – amely végső soron egy fizikailag létező tárgy – K/F-eznek. Ezt leginkább túlsúlyos személyeknél figyelheted meg. A mozgás számukra rengeteg elhatározást igényel, és még azt sem mindig tudják összeszedni.

Amikor inkább a test befolyásolja a thetánt, nem pedig a thetán befolyásolja a testet, akkor azt a testtel történő K/F-ezés-nek hívjuk. Például tegyük fel, hogy valaki fel akar venni egy könyvet, de ez számára túl nagy erőfeszítésnek bizonyul. A keze maradhat kinyúlva, majd mivel túl nehéznek találja, meggondolja magát és elfelejti, hogy mit is akart tenni. Esetleg a karja kinyújtva maradhat, majd rájön, hogy ennek okát elfelejtette és leengedi azt. Az eredeti szándékát soha nem hajtja végre.

Egy átlagos orvosi váróban üldögélő, sajgásokra és fájdalmakra panaszkodó páciensek nagy része nem orvosi problémáktól szenved, hanem csupán a testével K/F-ezik. Ha elég akaraterővel és elhatározással rendelkeznének ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megtegyenek, akkor ezek a fájdalmak varázslatos módon eltűnnének, ugyanis ezek csupán az általuk megtenni akart, de soha végre nem hajtott tevékenységekre emlékeztetik őket.

Már maga az aberráció szó, amellyel egy átlagos preclear esetállapotát le szoktuk írni, egy nem egyenes vonalat jelent.

A gyógymód

A Standard Technológia erre az állapotra képes gyógymódot nyújtani. Ezt Objektív eljárás-nak hívjuk és ezeket a Standard Technológia 1. szintje tartalmazza. Ezek általában testet megmozgató sétálgatós eljárások, amelyek során a preclearnek ténylegesen valami fizikai tevékenységet kell végeznie – azaz ezek nem gondolati (szubjektív) eljárások.

Azoknál a művészeknél, akiket valami meggátol a festésben, néha kiderül, hogy a festéssel kapcsolatos testmozgást nem képesek végrehajtani. Ha tényleg ez a probléma, akkor már az is segíthet, hogy a szükséges tevékenységeken valakit megfelelő fegyelemmel végigsegítünk.

Azok az emberek, akik az életbe semmit sem tudnak elvégezni, K/F-eznek. Ez lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, de a nagy igazságok néha ilyen egyszerűek is lehetnek, és a hatalmas problémáknak is lehet egyszerű megoldásuk.

Azt az auditort, aki erre a K/F-ezésre hajlamos, meg kell gyógyítani, mielőtt sikeresen auditálhatna.

Az auditálás során előforduló egyik legrosszabb fajta auditálás a következőképpen nézhet ki:

 • Auditor: Nézz rá arra a falra!
 • Preclear: Fáj a karom.
 • Auditor: Régóta fáj?
 • Preclear: Amióta az autóval balesetet szenvedtem.
 • Auditor: Megvan még ez az autód?
 • Preclear: Nem, egy másik van, de ez sem működik valami jól.
 • Auditor: Mit gondolsz, mi lehet a baja?
 • Preclear: Egy barátom azt mondta, hogy valószínűleg a sebességváltóval lehet a gond. Azt mondta, hogy ingyen megjavítja.
 • A preclear boldognak tűnik és a tűje lebeg.
 • Auditor: A tűd lebeg. Vége az eljárásnak.

Ahogy azt láthatod, elkezdett egy eljárást és valami teljesen mással fejezte be, az eredeti eljárást pedig soha nem futtatta le.

Ez pedig nagyon csúnyán összekavarja a preclear esetét.

Régi ciklusok lezárása

Néha, amikor régi auditálási jelentéseket és a preclear dossziék teljes auditálási jelentésének anyagát vizsgálod át, hasonló dolgokra bukkanhatsz. Ezeket látva azt találhatod, hogy a preclear az eljárások futtatásával soha nem volt elégedett és azok a problémái, amelyeket meg akart oldani, még mindig megvannak. Legvalószínűbb esetben azt fogod találni, hogy a szerencsétlen preclear esetében a korábbi auditorok ciklusokat hagytak befejezetlenül.

Már csupán azáltal képes leszel csodálatos eredményeket elérni, hogy ezeket a régi eljárásokat egymás után előveszed és befejezed. A preclear hirtelen az auditálás kezdetén remélt összes nyereségét meg fogja tapasztalni.

A K/F olyan betegség, amely emberek életét és boldogságát pusztítja el. Azok az emberek, akik alapvetően csak K/F-eznek, tartósan levert és összezavarodott állapotban vannak. Úgy gondolják, hogy mindenféle orvosi kezelésre, erősebb gyógyszerekre vagy kábítószerekre van szükségük. Arról viszont győződj meg, hogy nem egyszerűen a tennivalójukkal vagy az általuk elérni kívánt célokkal K/F-eznek, ugyanis ebben az esetben a problémáikra létezik egy nagyon egyszerű gyógymód.

Skálák és a viselkedés Clear Bird auditori TR tanfolyama TR-ek és a kommunikáció